Fałszywa flaga Izraela i służb specjalnych

W żargonie tajnych służb specjalnych operacje „pod fałszywą flagą” to tajne operacje przeprowadzane tak, aby sprawić wrażenie, że były dziełem jakiegoś przeciwnika, terrorysty czy innego wroga. W rzeczywistości przeprowadzane są przez...

Czytaj więcej...

Izrael będzie kontrolował ropę i gaz na świecie

Cypr, Grecja, Syria, Palestyna, Ukraina. Wszystkie te państwa są niszczone, grabione, często ludność mordowana. Dlaczego akurat te państwa dotknęły takie nieszczęścia? Czy mają coś wspólnego, co mogłoby świadczyć o celowym ich niszczeniu? Izrae...

Czytaj więcej...

Czy Izrael przejmuje Ukrainę?

Senat w USA przyjął akt prawny, pozwalający dofinansować szybko tworzącą się armie ukraińską.                   250 tysięcy żołnierzy ma bronić wolności ukraińskiej. Tylko przed kim, albo przed czym? Przecież, już dokonano podziału ...

Czytaj więcej...

Czy Izrael będzie rządził całym światem ?

Krzysztof Król przedstawił analizę proroctw biblijnych, na temat Izraela i jego władzy nad światem. Opisana przez niego wizja jest zgodna z moją obserwacją polityki i ekonomii. Scenariusz, który został zaprezentowany jest bardzo prawdopodobny, dlate...

Czytaj więcej...