Jak Aleksander Kwaśniewski zrujnował Polskę?

kwas2

Aleksander Kwaśniewski oskarżany jest przez różnych dziennikarzy o udział w aferach gospodarczych. Nikt z nich nie mówi o jednym z największych przekrętów w historii Polski, którego ojcem i twórcą jest były prezydent Polski. Za ten jeden występek powinien być doprowadzony na ławę oskarżonych.

Przypomnę w jaki sposób Aleksander Kwaśniewski przyczynił się do bilionowego zadłużenia kraju.

Zakaz konstytucyjny Kwaśniewskiego

W 1997 roku Aleksander Kwaśniewski, przy uchwalaniu Konstytucji Polski wprowadził następujący zapis:

Rozdział 10, art. 220 ustęp 2 mówi:

„Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”.

Powyższy zapis mówi o zakazie finansowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Co w tym złego?

Deficyt budżetowy jest to dziura budżetowa, która pojawia się gdy wydatki państwa przewyższają dochody.

Przewidywane dochody państwa polskiego na 2015 rok, to około 297 miliardów złotych, a wydatki ponad 343 miliardy złotych. Kwotę około 46 miliardów złotych musimy pożyczyć. W przeciwnym wypadku zabraknie pieniędzy na dofinansowanie ZUS-u, służby zdrowia, czy wojska.

Od kogo pożyczamy pieniądze ?

Aby pokryć deficyt budżetowy musimy wydać obligacje, albo zaciągać kredyt w banku światowym/MFW.

Obecnie mamy otwartą linię kredytową na kwotę 33,8 miliardów dolarów w MFW. Koszt obsługi linii wynosi 114 mln dolarów rocznie.

I to jest jeden z największych problemów obecnej polityki i ekonomii.

Dlaczego polski rząd, nie może pożyczyć pieniędzy na pokrycie dziury budżetowej od banku polskiego, jakim jest Narodowy Bank Polski ?

Jest to kompletnie niezrozumiałe.

W zdrowym i uczciwym systemie powinny być opracowane mechanizmy, które pozwalają pokryć deficyt budżetowy z NBP.

Czym różni się MFW od NBP?

Niczym. Obie instytucje są bankami emisyjnymi. MFW wytwarza SDR-y, a NBP złotówki.

Pytanie brzmi: dlaczego politycy godzą się płacić odsetki od kredytów, zamiast zmienić prawo i pożyczać bezprocentowo z NBP?

Polski bank powinien udzielać bezprocentowej pożyczki rządowi polskiemu.

Podkreślam – bezprocentowej.

Ponieważ, to procenty-odsetkowość są istotnym elementem psującym polską i światową ekonomię.

Kim są kartele finansowe, czyli MFW i Bank światowy ?

Po upadku komunizmu w 1989 roku, wyniszczona polska gospodarka potrzebowała pomocy finansowej od dobrego, uczciwego wujka. Musieliśmy zasilić polską gospodarkę miliardami złotych, by powoli doprowadzać ją do stabilizacji ekonomicznej.

Niestety czekał na nas zły, podstępny wujek w postaci karteli finansowych, które zaaplikowały nam potężne dawki kredytów. Były to te same organizacje, które przejmowały surowce w Ameryce Południowej. O nich pisał główny ekonomista Chas. T. Main Inc, John Perkins, który sam brał w tym udział oraz Joseph Stiglitz, główny ekonomista w Banku światowym w latach 1997-2000 => „Jak skolonizowali kraje świata?”.

Co wynika z ich opisów?

MFW i Bank światowy w sposób zorganizowany wyniszczyli między innymi takie kraje:

 • Iran – 1953 rok
 • Gwatemala – 1954 rok
 • Ekwador – 1981 rok
 • Panama – 1981 rok
 • Polska – 1990 rok
 • Kraje postkomunistyczne od 1990 roku
 • Rosja – 1985 i 1992 rok
 • Wenezuela – 2002 rok
 • Irak – 1991 i 2003 rok
 • Grecja – 2008 rok
 • Islandia – 2008 rok
 • Irlandia – 2008 rok
 • Ukraina – 2014 rok.

Kto stoi za MFW i Bankiem światowym?

Instytucje te powstały po drugiej wojnie światowej. Zostały powołane przez jedyne panujące mocarstwo jakim było i jest USA. To ten kraj ma największy wpływ na oba twory. Skoro taka jest ścieżka właścicielska, to znaczy, że USA stoi za zniszczeniem wielu gospodarek świata. Idźmy dalej tym tokiem myślenia.

Kto ma największy wpływ na polityków i prezydenta w USA?

Ten kto ma władze nad dolarem. Wiemy, że władze nad dolarem i gospodarką przejęły w 1913 roku rodziny bankierskie. To one są właścicielem centralnego banku w USA, jakim jest FED.

Tą drogą dedukcji osiągamy ścieżkę poznania prawdziwych decydentów w USA. Jest nim międzynarodowa finansjera czyli głównie żydowskie rodziny bankowe, jak Rothschild czy Shiff. 

Kim posługuje się finansjera w niszczeniu narodów?

 • Armią USA,
 • Bankiem światowym,
 • Międzynarodowym Funduszem Walutowym,
 • Unią Europejską,
 • BIS,
 • Wiele innych organizacji i państw.

Po 1990 roku wymienione organizacje „pomagały” Polsce wydostać się z zapaści ekonomicznej…

Dlaczego mamy deficyt budżetowy i kilku bilionowe zadłużenie kraju?

Plan zawsze jest ten sam. Najpierw kartele dają kredyty, kiedy gospodarka jest odpowiednio zadłużona przystępują do realizacji swojego planu.

Za kolejne kredyty Polska musiała oddać gospodarkę, sprzedając przedsiębiorstwa państwowe po minimalnej wartości. Wcześniej dokonywano dewaluacji złotówki, aby dostać więcej dolarów przy wymianie za złotówki. To dlatego na przykład w Polsce ponad 80% banków jest w rękach zagranicznych. Obecnie toczy się walka o kopalnie, odkrywki i lasy państwowe.

Dlaczego musimy brać kolejne kredyty ?

To jest cel międzynarodowej finansjery. Doradzać w taki sposób, aby doprowadzić do nadmiernych wydatków. Po pewnym czasie dochodzi do sytuacji, w której bez kredytów nie można zrealizować budżetu. Taka sytuacja nie występuje tylko w Polsce, ale na całym świecie. Do tego dochodzą recesje, gdzie zawsze wpływy z podatków są mniejsze, a państwo musi utrzymać nie tylko budżetówkę.

Konsekwencje zapisu Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski zapis o zakazie finansowania deficytu budżetowego, argumentował możliwością łatwego zadłużania się. Twierdził, że należy związać ręce politykom, by nie zaciągali łatwo kredytów.

Nic bardziej mylnego.

W czasie, kiedy ekonomia jest permanentnie niszczona, a Polska ma deficyt budżetowy, to zapis ten jest korzystny tylko dla kartelu finansowego.

Polska już wtedy miała problemy budżetowe i potrzebowała dodatkowych pieniędzy. Wprowadzając ten zapis, Kwaśniewski zakazał pożyczania z NBP. Kolejne rządy nie miały innego wyjścia, jak zwrócić się do bankierów, w przeciwnym razie doszłoby do bankructwa.

To był zamach na gospodarkę, na Polskę, na Polaków!

Jakie są tego konsekwencje?

Obecnie obsługa długu publicznego, to kwota ponad 4o miliardów złotych. Suma ta zawiera przede wszystkim odsetki od kredytów/obligacji, które płacimy bankom zagranicznym. Mało tego, w zeszłym roku pożyczyliśmy ponad 100 mld złotych z przeznaczeniem na wykup obligacji rządowych.

Z podatku dochodowego PIT, który płaci każdy pracownik, rząd ma dochody w kwocie około 42 miliardów złotych.

Gdyby polskie rządy znały mechanizmy niszczenia gospodarek i nie wstąpilibyśmy do Unii Europejskiej, to dzisiaj podatek dochodowy PIT byłby nie potrzebny!!!

Jeżeli pamiętasz historię, to został on wprowadzony w 1913 roku w USA. Grupa bankowców przejęła władze nad drukiem pieniądza i centralnym bankiem poprzez  uchwalenie ustawy bankowej w Kongresie amerykańskim. Idea wprowadzenia podatku dochodowego była nieskomplikowana: państwa czy miasta muszą mieć stały dochód, aby mogły swobodnie się zadłużać.

Obecnie cały podatek dochodowy oddajemy bankom zagranicznym w postaci odsetek.

Pomyśl, ile pieniędzy stracił każdy Polak przez te wszystkie lata na zapisie Kwaśniewskiego?

Unia Europejska zrobiła to samo co Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski w 2005 roku był na liście uczestników Grupy Bilderberg.

Czy ma to coś wspólnego z uchwaleniem tego zapisu dwa lata później?

Nie wiem.

Wiem natomiast, że zapis Kwaśniewskiego i dalsze uczestnictwo w Unii Europejskiej zrujnuje nas. Unia również związała gospodarkę zapisami zabraniającymi emisji pieniądza przez NBP i finansowania nimi wydatków państwowych.

Tak, dostaliśmy wiele miliardów na drogi, mosty, stadiony. Tylko, że…sami bez ich pomocy wybudowalibyśmy drogi, szpitale czy szkoły za pieniądze z emisji złotówki. Mało tego mechanizm pomocy Unii Europejskiej polega na zainwestowaniu 50% własnego wkładu.

Skąd państwo czy miasta biorą pieniądze na własny wkład w dany projekt?

Z kolejnych kredytów. Większość polityków myśli tylko o obecnych słupkach wyborczych, dlatego za cenę przyszłościowej nędzy i utraty suwerenności zadłużają nas.

Zauważ, co by stało się gdybyśmy byli niezależnym państwem bez Unii Europejskiej?

Niepotrzebny byłby podatek dochodowy PIT, który w całości oddajemy kartelom finansowym w postaci odsetek bankowych.

Brak tego podatku przełożyłby się na większy wzrost gospodarczy. Bylibyśmy zdecydowanie bogatszym narodem.

Unia Europejska zabrania krajom członkowskim pożyczania pieniędzy od swoich banków centralnych na pokrycie deficytu budżetowego. Czyli Unia zabrania NBP pożyczania pieniędzy polskiemu rządowi.

Co za ironia.

Bank centralny Unii Europejskiej – EBC, za kwotę 1,14 biliona euro, przeprowadzi wykup obligacji zadłużonych państw. Skąd ma te pieniądze? Z druku i z dopisania kwoty do systemu bankowego.

Bank amerykański FED przez lata drukował około 100 mld dolarów miesięcznie, a sam dołożył starań by Unia Europejska zabroniła finansowania deficytu budżetowego bankom centralnym krajom Unii. 

Takimi działaniami zmuszają się nas do płacenia olbrzymich odsetek kartelom bankowym!!!

Jak można zabronić emisji własnych pieniędzy i przeznaczania ich na wydatki państwowe, skoro wszystkie duże gospodarki tak robią. Tak robi Unia Europejska, USA, Japonia, Chiny, Anglia.

Gdzie są polscy politycy?

Gdzie jest PiS? 

Dlaczego głośno o tym nie mówią?

Konkluzja

        Zapis Aleksandra Kwaśniewskiego i zakazy Unii Europejskiej przyczyniły się do olbrzymiego zadłużenia Polski, zubożenia Polaków, niszczenia gospodarki i uzależnienia nas od międzynarodowej finansjery. Z roku na rok konsekwencje tych działań będą coraz mocniej odczuwalne dla każdego Polaka. 

Dlaczego mamy oddawać miliardy złotych kartelom bankowym w postaci odsetek?

Dlaczego Narodowy Bank Polski nie pożycza rządowi pieniędzy bez odsetek?

Aleksander Kwaśniewski obok Wałęsy, Mazowieckiego, Balcerowicza jest kolejnym sprzedawczykiem Polski. Najpierw międzynarodowa finansjera posłużyła się Balcerowiczem, następnie Kwaśniewskim.

Ich działania i zapisy skutecznie związały ręce kolejnym rządom i ukierunkowały państwowe finanse. Jak najszybciej musimy nie tylko zlikwidować szkodliwy zapis Kwaśniewskiego. Jest to tylko jeden z wielu elementów odbudowy gospodarki.

. . ekonomia Robert Brzoza

.
Photo credit: DrabikPany / Foter / CC BY

Form by (e)NeTes


39 Responses to “Jak Aleksander Kwaśniewski zrujnował Polskę?”

 • harmon on 23 lutego 2015

  nic nie mam do Kwaśniewskiego, jego decyzje, jak wszystkich prezydentów są pod naporem finansjery i zapewne za łapówki, mało kto by się nie skusil gdyby na koncie w Szwajcarii czekało na niego pare milionów euro, ? Duda wraz z Lechem Kaczynskim ulaskawili oszusta, kolege Marcina Dubienieckiego. Gdyby rządzili patrioci byloby dobrze, ale do tego paradoksalnie trzeba wprowadzić kontrolę urodzeń, bo w Polsce żyje za dużo ludzi a na świecie za dużo się rodzi

 • Przemyslaw Mach on 23 lutego 2015

  prawda jest tak że każdy polak krytykuje a sam lepszy nie jest to się tyczy nas wszystkich szczekamy na nich a my jak bylibyśmy na ich miejscu postąpilibyśmy tak samo jak oni przeczytałem ostatnio na necie śmieszny ale troszkę prawdziwy tekst

  google wie wszystko ale polak wie lepiej

 • Robert on 23 lutego 2015

  Bardzo mocno mylisz się Przemysław.

  Poznałem wielu ludzi, którzy byli we władzach Solidarności, a teraz żyją na uboczu.
  Dlaczego?
  Bo sprzeciwiali się, bo nie zgadzali się na korupcje, bo nie przyjęli łapówek.

  Mnóstwo jest ludzi uczciwych.

 • leszek on 23 lutego 2015

  Panie B . Prosze nie byc Jezioraskim ,My to wiemy ,Prosze tu przyjechac ,Idee Pana sa piekne ,Badz Pan bohaterem nie w odlegloci od POlski.Polska potrzebuje patriotow Tu w POlsce nie na odlegosc

 • Robert on 23 lutego 2015

  Panie L. niech każdy robi to co do niego należy.

  Proszę raczej zlustrować swoją osobę.

  Moje teksty docierają do tysięcy ludzi, a Pana?

 • leszek on 23 lutego 2015

  A jakie sa rezultaty tych osob,ktore oceniaja te teksty? Jutro ide do biura PiS w Poznaniu i przedstawie w streszczeniu Pana wywody ekom,Zabolalo mnie Pana aluzja do drugiego wersetu ?,,Zlustrowac swoja osobe?Pod jaka postacia? Czaly czas walcze z Zydo komuna Nastawiam Panu drugi policzek!!!!

 • Robert on 23 lutego 2015

  Wszczyna Pan awanturę, a później nastawia policzek.

  I po co?

  Przecież nie znam Pana.

  Zlustrować czyli w tym przypadku sprawdzić swoją skuteczność działania.

  Tylko albo aż tyle.

 • leszek on 23 lutego 2015

  Rezultat ocenia sie po zakonczeniu naszej dzialalnosci,Ale jesli uda nam sie uzyskac wiekszosc glosow na PiS,,Duda ;;to rezultat?Ale Ojciec zony Dudy kandydant na Prezydenta to,Julian Korenhauser,Feliks Koneczny ,,Karl Schmit”przeczy

 • marcjan on 23 lutego 2015

  Trzeba jak najszybciej wprowadzić nową konstytucję RP, bez art. 220 ustęp 2 !!! Skoro Orban mógł postawić się MFW to Polska tym bardziej to może zrobić. A już najlepszym rozwiązaniem byłoby wystąpienie z UE by nie musieć realizować jej dyrektyw niszczących naszą gospodarkę i ekonomię. Nie godzi się dawać zarabiać międzynarodowej finansjerze kosztem milionów Polaków. Po to mamy własny Bank Centralny by móc od niego zaciągać pożyczki. Pan Kwaśniewski tym zapisem w konstytucji z 1997 roku zapisał się jako jeden z największych szkodników naszej ekonomii. To przez takich jak on nasz kraj pogrążony jest w tylu kryzysach.

 • nadia on 25 lutego 2015

  Widze,ze panskie artykuly sa na wielu portalach. Widzialam juz w ”Wolna Polska”, teraz ”Tajne Archiwum Watykanskie”. Jestem pod wrazeniem.
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/02/24/konstytucyjny-szwindel-kwasniewskiego-czyli-polakow-zdazymy-wydoic-zanim-sie-polapia-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi/#comments

 • Robert on 25 lutego 2015

  Tak, cieszę się. Niech kopiują :)

  Ładnie obrobili ten artykuł.
  Wygląda lepiej niż u mnie :)

 • alka on 25 lutego 2015

  Ale tak na poważnie: JAKI JEST DOWÓD na to, że to Kwachu ten przepis zaproponował? Nie jest to ABS bohater mojej bajki, taki sam geszefciarz jak inni. Ale ponieważ zbieram materialy to potrzebuję miec rzetelny dowód. DZIEKI za odpowiedź.
  POZDRAWIAM

 • Robert on 26 lutego 2015

  A. Kwaśniewski był wtedy prezydentem.

  Pamiętam dokładnie, jak autoryzował Konstytucje. To było jego dziecko.

  Spróbuj znaleźć filmiki, może zachowały się jego wypowiedzi z tamtego okresu.

 • artur on 4 marca 2015

  Nie do końca się zgadzam z tym artykułem. Jeżeli pożyczalibyśmy pieniądze z własnego banku, zwiększalibyśmy podaż naszego pieniądza. W momencie zaciągania kredytu w MFW eliminujemy ten czynnik. Jedyne nad czym należałoby się zastanowić to co nam się bardziej opłaca, pożyczka z MFW (nie wiem jak kształtuje się efektywne dla niej oprocentowanie), czy możliwość zaciągnięcia we własnym banku kredytu (wzrost stopy inflacji). Moim zdaniem oba warianty są skomplikowane ponieważ dotyczą kompleksowego podmiotu.

 • Robert on 4 marca 2015

  Artur, bardzo mocno mylisz się.

  Pieniądze z MFW, jak i pieniądze z NBP przeznaczone na ten sam cel zwiększą podaż pieniądza. Oczywiście wykluczam sytuacje, w której rząd pożycza i przechowuje w banku. Ale to byłby absurd.

  Każdy pieniądz, który trafia na rynek zwiększa podaż pieniądza.
  Dlatego nie ma sensu pożyczania na procent i w dodatku pod wieloma restrykcjami pieniędzy od skorumpowanych instytucji, skoro mamy bez procentowo z NBP.

 • artur on 4 marca 2015

  Nie do końca. Jeżeli zwiększamy podaż poprzez zawieranie pożyczki z MFW, zwiększa się również popyt (w skali makro), jeżeli natomiast sami sobie dodrukujemy, niekoniecznie musi się zwiększyć na nią popyt. Inflacja występuje w przypadku kiedy podaż przewyższa popyt.

 • Robert on 4 marca 2015

  Jest to nieadekwatne.
  Czy słyszałeś, aby kredyt z MFW poszedł na inwestycje czy innowacje?
  Przeanalizuj sytuację w Grecji.
  Zobacz na co idą pieniądze z MFW.

  Podpowiem: na budżetówkę, na spłatę kredytów i zobowiązań.

  Popyt zwiększają inwestycje lub tanie pożyczki.

  Inflacja występuje z wielu przyczyn.

  Pieniądze z dodruku czy z emisji pieniądza mają potężną przewagę nad kredytem z MFW. Oni narzucają cięcia, podwyżki.
  Pożyczka z NBP może pójść na inwestycje – z MFW nigdy.

 • Dwwid on 5 marca 2015

  Kwaśniewski dawno powinien iść pod sąd, afery gospodarcze, afera willowa, afera z 15 mln od USA za więzienia. Szary człowiek idzie siedzieć za kradzież wafelka.

  Ten zapis w konstytucji sprawił, że dla mnie nie jest on człowiekiem sprzedał się. Mam nadzieje, ze Bóg sprawiedliwie go oceni….

 • Paweł on 7 lipca 2015

  Gdzie jest PIS? WTF? A to pytanie skąd? Pan z tych co by odsuwali PIS od władzy?

 • pablo on 7 lipca 2015

  winnym stanu gospodarki jest zapis o tym, że rząd nie może sobie drukować pieniędzy na własne potrzeby? Wy tak serio? A może ktoś by wpadł na pomysł, że lepiej by było gdyby rząd nie wydawał więcej pieniędzy niż obywatele są w stanie wpłacić do spólnej kasy?

  jakoś nie bardzo czuję taką akcję gdzie politycy będą mogli sobie drukowac pieniądze jak im braknie.

 • Paweł on 5 października 2015

  Generalnie to co Pan napisał to prawda. Nie rozumiem tylko z jakiego powodu za tego prawno-finansowego babola obarcza Pan Kwaśniewskiego? Możan go lubić lub nie ale udowadnianie na siłę tezy że to Kwachu jest winien jest bez sensu.
  Pozdrawiam

 • Robert on 5 października 2015

  @Paweł

  Kwaśniewski przyjął na swoje barki promocje Konstytucji.
  Był to najważniejszy zapis w Konstytucji.
  Podpisał się pod tym, a więc zgadzał z całą treścią Konstytucji.
  To on oddał władzę nad podażą pieniądza prywatnym bankom poprzez Rozdział 10, art. 220 ustęp 2.
  Zaznaczę, że podaż pieniądza czyli ilość pieniądza w gospodarce jest najważniejszym parametrem gospodarki.
  Media i politycy o tym milczą, ponieważ istnieje zmowa milczenia.

  Jeżeli masz nad podażą kontrolę, możesz doprowadzić kraj do bankructwa lub do majętności.

 • Stanisław on 4 grudnia 2015

  Panie Robercie, z przykrością musze przyznać, że niestety brakuje panu troche wiedzy na temat kompetencji prezydenta RP. Ja jestem człowiekiem bezpartyjnym i uważam, że jak dotąd tp Aleksander Kwaśniewski był naprawdę najlepszym Prezydentem RP. Nie wykluczam, że może popełnił pare błędów których ja nie znam, ale co innego jest, jeżeli ktoś popełnia błędy w swojej pracy a co innego jeżeli ktoś popełnia te błędy świadomie dla uzyskania prywatnych korzyści majątkowych i to jest dopiero przestępstwo. Nie jestem zwolennikiem jego ugrupowania ale jedno jest pewne, że był prezydentem wszystkich polaków.

 • Robert on 4 grudnia 2015

  Panie Stanisławie, Kwaśniewski był obok Wałęsy najgorszym prezydentem Polski.
  Zamieszany jest w wiele afer.
  To on jest autorem konstytucji, w której jest zakaz finansowanie deficytu budżetowego z NBP.
  Przez to rząd zmuszony jest do nagminnego pożyczania pieniędzy.

  Jeżeli rozumie pan ten zapis i zna temat, to oznacza sprzedanie gospodarki bankierom.
  Kwaśniewski z Millerem zamieszany jest w Kiejkuty, czyli przyjęcie milionów dolarów od USA.

  Kwaśniewski sprzedał Polskę.

 • Avadoro on 6 grudnia 2015

  „W 1997 roku Aleksander Kwaśniewski, przy uchwalaniu Konstytucji Polski wprowadził następujący zapis” – jak mógł go wprowadzić w 1997, skoro był wtedy prezydentem, a nad projektem pracowała komisja parlamentarna? Wprawdzie Kwaśniewski był jej szefem, ale tylko do 5 grudnia 1995 roku.
  Oczywiście Kwaśniewski miał dalej pośredni wpływ na prace komisji i może nawet on podpowiedział komuś takie rozwiązanie. Ale zgłosił je konkretny poseł, a wprowadziła komisja w określonym składzie (https://www.sejm.gov.pl/archiwum/komisje/kadencja2/kom_kznkon.htm) i to te osoby są odpowiedzialne zarówno za dobre, jak i za ewentualne wadliwe przepisy Konstytucji.

 • Robert on 6 grudnia 2015

  @Avadoro

  Wprowadził czyli lobbował, przekonywał, a ostatecznie podpisał.

 • Bartosz on 17 stycznia 2016

  Jedno pytanko: a czy w ogóle NBP miałoby pieniądze, żeby faktycznie „pożyczać” je Polsce?

 • Robert on 17 stycznia 2016

  NBP ma pieniędzy pod dostatkiem, ponieważ jest bankiem emisyjnym.
  Jako jedyny bank w Polsce ma prawo do legalnej emisji czyli druku złotówki.
  Niestety, ale te uprawnienia zostały mu zakazane.
  NBP nie może dostarczać pieniędzy do gospodarki.

  Tę rolę przekazali bankom komercyjnym, które dostarczają nowe pieniądza w postaci udzielonych kredytów.

 • Wojtek on 18 stycznia 2016

  „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa” – szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka ten zapis wygląda – dla takiego dyletanta jak ja – nawet sensownie – czyli, że rząd nie będzie się zadłużał. Może Kwaśniewski też był takim dyletantem…
  No nie przyszło mi na myśl, że przecież są banki zachodnie, w których i tak trzeba będzie się zadłużać, żeby sfinansować deficyt budżetowy. I to na procent.

 • Zbigniew on 7 maja 2016

  Były prezydent rodem z wierchuszki PZPR narobił „dziadostwa”: Podpisał wasalną Konstytucję RP, podpisł w ciągu paru godzin wasalny Konkordat, wysłał wojsko na wojnę do Iraku bez pozwolenia Sejmu i ONZ itd.
  Pozdro.

 • Ryszard on 9 maja 2016

  To pytanie raczej nie do mnie . Gdybym na to pytanie odpowiedział to bym od razu w kryminale siedział .

 • Jan on 19 lipca 2016

  proszę obejrzeć film ” doktryna stracu” i…wszystko jasne :)

 • Elżbieta on 20 września 2016

  Artykuł , dla mnie ekonomistki jest mocno populistyczny, tendencyjny, na zamówienie /uzasadnienie do konieczności zmiany Konstytucji/, racje naciągane, a już twierdzenie, że pokrywanie „dziury budżetowej” z emisji, czyli dodruku pustego pieniądza, jest korzystne dla naszej gospodarki, to czysty wymysł! Oczywiście jego wymowa ma trafiać do wyborców PiS. Mówiąc wprost: kolejne robienie „wody z mózgu”. Niegodne prawdziwego dziennikarstwa.

 • Robert on 21 września 2016

  @Elżbieta

  Zanim wypowiesz się czy jest godne dziennikarstwo czy nie, przeanalizujmy twoją wiedzę.
  Na temat emisji pieniądza masz poglądy balcerowiczowskie, czyli dać koncernom zagranicznym a Polakom i Polsce zafundować wyzysk.
  Na początku proste pytanie?
  Na jakim elemencie Ameryka/USA zbudowała swoją potęgę?

 • ryszardU. on 7 października 2016

  NIE WSZYSTKICH . BO NA MAZURACH
  MA PIEKNA POSIADLOSC . NIE TYLKO ,!!!!

 • Rafał on 9 listopada 2016

  Dla mnie szok’takie rzeczy proszę zawsze jest jakiś… tak było i będzie i my szare myszki możemy tylko na to patrzeć.Brali i będą brać,kombinują i będą kombinować Pozdrawiam.

 • Adrian on 9 listopada 2017

  Zgadzam się panie Robercie w 100%. Żyd nawet jak żyje w Polsce i wygląda na polaka to w sercu zawsze pozostaje żydem. Kwaśniak ma nas za bydło tak samo jak jego prawdziwi mocodawcy. Mondrzebyło wskazać w artykule na spotkanie w grupie bilderberg. Studiuje tematyke już ładnych pare lat powiązań satani-żydo-syjono-masono i wpływ ich działalności na gospodarki świata. Cieszy mnie, że tacy ludzie jak ja i pan używając samodzielnego myślenia czytając między wierszami dochodzą do tych samych wniosków. To tak jakby brat odkrył, że ma jeszcze jednego brata. Życze dobrych i licznych przebłysków na drodze odkrywania prawdy. Wielki szacunek. Pozdrawiam

 • Robert on 9 listopada 2017

  Adrian,

  dziękuję i również pozdrawiam :)

 • Marcin on 23 czerwca 2019

  Wahałem się czy napisać komentarz bo niezbyt dużo wiedziałem o światowej machinie finansowej przed przeczytaniem tego artykułu. Jedno jest pewne. Rządy Bieleckiego Suchockiej ( haniebny Konkordat będący prezentem dla Pana Papieża Wojtyły) rządy Wałęsy-Bolka i umowy gazowe Pawlaka spowodowały że Polska nie przeszła pełnej Dekomunizacji, uzależniła się od Banku Światowego i zaczęła oddawać lwią część budżetu (19 Mld.zł.)jak wasal obcemu sztucznemu bytowi państwowemu jakim jest Watykan. To nie zwiastuje nic dobrego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *