Jak powstał plan Balcerowicza?

balcer800

W prestiżowym „Financial Times” ukazał się 22 czerwca 1989 roku króciutki artykuł Edwarda Mortimera, Johna Lloyda, Petera Riddella i Lionera Barbera. Tekst informował o zaaprobowaniu przez ekspertów komunistycznego rządu Mieczysława Rakowskiego i „Solidarności”, planu opracowanego przez światowego finansistę nowojorskiego Georga Sorosa.
Plan ten, nazwany później „terapią szokową”, zakładał rozwiązanie ekonomicznych i finansowych problemów Polski za pomocą drastycznych oszczędności połączonych z wprowadzeniem wymienialności pieniądza i szybką odbudową kapitalizmu.

Oprócz drastycznych wyrzeczeń socjalnych oczekiwanych od polskiego społeczeństwa, jego kluczowym założeniem był faktyczny rozbiór gospodarczy polskiego przemysłu państwowego w formule prywatyzacyjnej, dzięki temu iż, rząd polski (…) przekazałby wszystkie przedsiębiorstwa państwowej agencji likwidacyjnej, która przeprowadziłaby ich reorganizację w spółki akcyjne. Z 25-30 proc. kapitału stworzono by fundusze powiernicze zajmujące się obsługą zadłużenia kraju – ich szefów – mających prawo odsprzedaży tych akcji – mianowaliby wierzyciele.

Zaaprobowanie tego planu przez przedstawicieli ówczesnego rządu komunistycznego i postolidarnościowej grupy politycznej tzw. doradców na czele z nieżyjącym już prof. Bronisławem Geremkiem, było samo w sobie czymś zdumiewającym. Oznaczało to, że polski rząd poza granicami kraju i w tajemnicy przed własnymi obywatelami, zawiera międzynarodowe uzgodnienia dotyczące nie tylko najważniejszych spraw gospodarczych i socjalnych, ale zasad zbycia całego majątku przemysłu narodowego, co po prostu nazywa się zdradą narodową.

W Polsce o tym planie zapadło zgodne i głuche milczenie (z dwoma jednostkowymi wyjątkami – nieżyjącego już prof. Józefa Balcerka i niżej podpisanego) trwające po dziś dzień. Ale w 1991 roku autor tego planu G. Soros opublikował książkę, w której dość szczegółowo omówił swoją rolę w polskiej transformacji, poczynając od założenia w Polsce swej Fundacji Batorego w 1988 i spotkania z gen. Wojciechem Jaruzelskim oraz przedstawienia idei terapii szokowej nieżyjącemu już komunistycznemu premierowi M. Rakowskiemu
(G. Soros, Underwriting Democracy, The Free Press, New York 1991).

Przygotowałem szeroki program ekonomiczny obejmujący trzy elementy: stabilizację monetarną, zmiany strukturalne oraz reorganizacje długu – pisze G. Soros – Zaproponowałem swego rodzaju makroekonomiczną wymianę długu na akcje polskich przedsiębiorstw.
(…) Połączyłem swoje wysiłki z prof. Sachsem z Uniwersytetu Harvarda, którego działalność sponsorowałem przez Fundację Stefana Batorego. Współpracowałem również blisko z prof. Stanisławem Gomułką, doradcą Leszka Balcerowicza.

Plan Sorosa zmodyfikowała zmiana sytuacji po spektakularnej porażce partii komunistycznej i jej politycznych satelitów w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Po odwróceniu sojuszy w parlamencie przez dotychczas satelickie wobec komunistów stronnictwa polityczne, doprowadziło to do destrukcji sceny parlamentarnej i politycznej oraz umożliwiło powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Sam program G. Sorosa został zmieniony przez współpracującego z nim J. Sachsa już w nowych warunkach politycznych w czerwcu 1989 roku i zaakceptowany przez postsolidarnościową elitę polityczną. Plan w wersji J. Sachsa w ostatecznej formie zasad Consensusu Waszyngtońskiego, zakładający priorytet walki z inflacją, deregulacje gospodarki i prywatyzacje własności publicznej, został zaakceptowany na jesieni 1989 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Jego realizację już pod szyldem postsolidarnościowych nowych elit politycznych zaakceptowano z końcem 1989 roku. „27 grudnia 1989 r. Sejm przyjął (…) – pisze Janusz Skodlarski – pakiet 11 ustaw, które stanowiły podstawę transformacji ustrojowej w gospodarce polskiej. Program uzyskał miano Planu Balcerowicza. (J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa – Łódź 2000)

W opublikowanym w 2006 roku polskim tłumaczeniu książki J. Sachsa „Koniec walki z nędzą” (J. Sachs, Koniec walki z nędzą. Zadania dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006), przedstawia szczegółowo okoliczności powstania ostatecznej wersji planu, potwierdzając informacje G. Sorosa.

„Otóż to przedstawiciel komunistycznego rządu M. Rakowskiego w Waszyngtonie Krzysztof Krowacki, zwrócił się do niego w imieniu rządu o opracowanie projektu reform, wzorowanych na reformie „szokowej” w Boliwii – Nauki płynące ze stabilizacji i umorzenia zadłużenia w Ameryce Łacińskiej – pisze J. Sachs – naprawdę okazały się przydatne dla Polski, na co miał nadzieję Krzysztof Krowacki, kiedy po raz pierwszy przyszedł do mnie na Uniwersytet Harvarda w styczniu 1989 roku.

Ostatecznie przy patronacie G. Sorosa i za pieniądze jego fundacji, J. Sachs rozpoczął opracowywanie ostatecznej wersji planu. W maju 1989 roku ponownie pojechałem z Sorosem do Polski. Spotkaliśmy się z przedstawicielami rządu i ponownie z ekonomistami z „Solidarności”.

W czerwcu już po częściowo wolnych wyborach wraz z przedstawicielem Międzynarodowego Funduszu Walutowego Davidem Liptonem w redakcji informacyjnej „Gazety Wyborczej” powstał ostatecznie tzw. Plan Balcerowicza.

Pracowaliśmy całą noc do świtu, aż w końcu wydrukowaliśmy piętnastostronicowy tekst, w którym przedstawiliśmy zasadnicze koncepcję i planowany chronologiczny porządek reform.

(…) Lipton i ja ponownie przyjechaliśmy do Polski na początku sierpnia i przedstawiliśmy plan reformy członkom polskiego parlamentu z ramienia „Solidarności”. Kilka artykułów opublikowała też „Gazeta Wyborcza”, popierając „plan Sachsa” jako sposób wyjścia z polskiego kryzysu zadłużeniowego.

Oprócz kluczowej akceptacji przez triumwirat „Solidarności, jak J. Sachs nazywa Adama Michnika, Jacka Kuronia i Bronisława Geremka, a następnie akceptacją Lecha Wałęsy – będących żałosną kompromitacją merytoryczną i polityczną elity nowej „Solidarności” – decydująca okazała się rozmowa w sierpniu 1989 roku z desygnowanym do roli nowego premiera T. Mazowieckim, który musiał znaleźć kogoś, kto naprawdę byłby w stanie podjąć się tak ogromnego wysiłku.

Wspomniał o Leszku Balcerowiczu, którego nie znałem. W końcu to właśnie Balcerowicz pokierował wykonaniem trudnych zadań gospodarczych”.

Efektem tej „szokowej terapii”, której zasadnicze założenia opracował G. Soros a rozwinął J. Sachs przy wsparciu D. Liptona, oznakowanej nazwiskiem L. Balcerowicza, była skrajnie neoliberalna transformacja gospodarki i społeczeństwa lat 90. z wszystkimi tego katastrofalnymi skutkami w postaci od spadku produkcji przemysłowej o 30% poczynając, a na głębokiej pauperyzacji i tak już zbiedniałego społeczeństwa kończąc.

Realizacja planu zasadniczo uprzywilejowywała kapitały i gospodarki państw wysoko rozwiniętych kosztem rodzimej gospodarki i polskiego społeczeństwa.
W latach 90. doprowadził on do załamania popytu wewnętrznego, zalania rynku krajowego importowaną produkcją, upadku zadłużanych polityką finansową przedsiębiorstw państwowych i wyprzedaży najlepszych z nich w ręce głównie kapitałów państw zachodnich, silnej pauperyzacji większości społeczeństwa i skokowego wzrostu bezrobocia.

Przesądzającym wszakże na pokolenia skutkiem planu było stworzenie możliwości przeprowadzenia prywatyzacji majątku państwowego w formule latynoamerykańskiej w postaci wyprzedaży, aż do skali rozbioru gospodarczego, enklaw nowoczesności i rentowności zagranicznym korporacjom za 4,5 -5% ich wartości odtworzeniowej, jak to oszacował Kazimierz Z. Poznański (K. Z. Poznański, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Warszawa 2004).

Stworzyło to możliwość bezpośredniego drenażu ekonomicznego Polski przez zewnętrzne centra kapitałowe. Zasadniczo opóźnia to rozwój ekonomiczny i będzie w przyszłości kluczową barierą rozwoju innowacyjnej struktury gospodarki kraju.

Plan „szokowej” transformacji o wręcz jawnie kompradorskich i antyspołecznych oraz antynarodowych intencjach, przygotowany na zlecenie i za zgodą władz komunistycznej Polski przez amerykańskich postneoliberałów, został wdrożony pod szyldem niepodległościowego ruchu pracowniczego „Solidarności”, który miał swe kluczowe znaczenie w demontowaniu imperium komunistycznego w latach 80.

I jak to jest możliwe, że w kraju o dziesiątkach tysięcy naukowców z ekonomii, historii, socjologii i nauk politycznych oraz dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, dzieci i młodzież polska uczą się o nieistniejącym „planie Balcerowicza”, a większość społeczeństwa jest przekonana, że „nie było alternatywy”, a o profesorze Leszku Balcerowiczu mówi się w samych superlatywach.

Plan Balcerowicza napisany przez Georga Sorosa i Jeffreya Sachsa
(G. Soros, Underwriting Democracy, The Free Press, New York 1991).

źródło: www.monitor-polski.pl

.
. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. „Strategie Inwestycyjne” => bezpłatny raport dla każdego, kto chce oszczędzić pieniądze – KLIKNIJ

.

Chcesz otrzymywać nietuzinkowe poglądy i

informacje na email?

.

Wpisz poniżej imię i email, a automatycznie dostaniesz bezpłatny dostęp do

12 ebooków i raportów. Poza tym w każdą sobotę dostaniesz na email, nigdzie

nie publikowaną analizę polityczną/geopolityczną/ekonomiczną.

(Po wpisaniu emaila i imienia (wymagane do loginu), automatycznie zostanie otwarte konto na SzokWiedzy.pl)


Foto: By State Chancellery of Latvia  Native nameLatvijas Republikas Valsts kancelejaLocationRīga [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

10 Responses to “Jak powstał plan Balcerowicza?”

 • ojjjkk on 19 maja 2015

  Jest jeden spory błąd.
  Polski rząd nie jest polski.
  Ja już podejrzewam, że Polacy są w Polsce mniejszością narodową.
  Druga możliwość jest taka, że Polacy mają wyprane mózgi do zera i nie wiedzą na kogo głosują.
  Jak myślicie?
  Czy zostały same debile, czy jesteśmy mniejszością we własnym kraju?

 • exlux on 19 maja 2015

  To nie Polski rząd tylko agentura podstawiona nam po 2 wojnie swiatowej przez międzynarodową finansjerę która działał w Polsce pod płaszczykiem żydowskich komunistów.Czas odzyskac wreszcie suwerenność,ich jest niewielu tak naprawdę a nas miliony możemy w ciągu 24 godzin odzyskac wolność trzeba tylko chcieć i się poświęcić bo może być gorąco.

 • Wojciech on 8 czerwca 2015

  Ja osobiście odczułem na sobie plan Balcerowicza który zrujnował tak jak wielu innym życie.To było największe zniszczenie polskiej gospodarki może które można porównać do zniszczeń II wojny światowej tylko w bardziej zaowalowany sposób.Faktem jest że prawie wszystko sprzedano za bezcen w obce ręce bez jednego wystrzału.

 • adaj on 11 czerwca 2015

  witam
  autor pomija istotna i skrywana tajemnice przemian w Polsce w 89 roku.

  Solidarnosc i same reformy byly wspierane przez Opus Dei i CIA ktore polaczyly sily w walce z komunizmem. To ze dokonano grabiezy majatku Polski to byl „efekt uboczny” obalania komunizmu przez Opus Dei i CIA.

  CIA i Opus Dei finansowaly demontaz tego co komuna stworzyla, co bylo celem od samego poczatku. kolejne Rzady RP po 89 roku zawieraja nazwiska czlonkow Opus Dei.

  Ba. nowe sluzby specjalne, ich reforma, jest dokonywana po to aby usunac agentow szkolonych w ZSRR na agentow CIA i Opus Dei – czesto rekrutowane sa osoby uformowane w osrodkach Opus Dei itd.

  Opus Dei dziala niejawnie, stad malo kto orientuje sie ze za grabieza (reformami) stoi ta organizacja.

  Autor zauwaza ze reformy wzorowano na tych w Boliwi.
  Tak. W Boliwi, Argentynie, Lacinskiej Ameryce Poludniowej, tam gdzie Kosciol i Opus Dei walczylo z komunistami i wygralo (historia od 1930 roku)

 • Aron on 14 czerwca 2015

  Mało przekonująca jest twoja wypowiedź , mimo iż Polacy maja wyprane mózgi to w twoja teorie spiskowa z udziałem Opus Dei ,raczej nikt nie uwierzy.
  Co prawda udało się wam iż poniektórzy młodzi Polacy , uwierzyli w istnienie Polskich obozów zagłady .
  Za utratę suwerenności naszego kraju odpowiadają Masoni a nie Opus Dei.
  Ja nie twierdze iż wszyscy Żydzi to masoni , lub bankierzy , ale większości politykowi w największych partiach to właśnie Żydzi .

 • Filemon on 16 czerwca 2015

  komitem 300 jest jądrem działania reszta organizacji to tylko ich odnogi np.:bilderberg czy opus dei

 • Filemon on 16 czerwca 2015

  komitet 300— miało być :)

 • Leszek Skonka on 17 czerwca 2015

  Jerzy Buzek jako premier rządu solidarnościowego AWS dowodził publicznie , że ustrój Polski można zmienić łatwo obsadzając czołowe stanowiska w panstwie przez około 3 tysięcy osób. Tak też się stało i w ten sposób wprowdzono w kraju kapitalizm Z tym , że Buzek uzasadniał te działania słowami, hasłami: przejmujemy władzę by oddać ją ludziom”, ale nie dodał. że tylko swoim ludziom: aferzystom,oszustom, złodziejom, bandytom, rodzimym i obcym. Dlatego prywrócić trzeba karę smierci dla wrogów Narodu i Państwa. I oto mamy co mamy. Leszek Skonka

 • ofik on 26 czerwca 2015

  Przytoczony przez pana tekst to artykuł Wojciecha Błasiaka!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *