Zachód cały czas eksploatuje Polskę

Polska wyzysk

Powszechnie wiadomo, że narzucona Polsce prozachodnia władza w ciągu 25 lat wyprzedała zachodowi za kilka procent wartości, większość złóż surowcowych oraz tysiące przemysłowych przedsiębiorstw wydobywczych, produkcyjnych i budowlanych, przedsiębiorstw usługowych, handlowych, komunikacyjnych i finansowych, które w większości zlikwidowali nowi właściciele zachodni jako konkurencyjne dla ich krajów.

To dotychczasowe rabowanie i niszczenie polskiego majątku narodowego w zamierzony sposób, doprowadziło do opanowania przez zachód i zmniejszenia polskiej gospodarki, zmniejszenia przemysłu i rolnictwa, spadku produkcji rolnej i przemysłowej o ponad połowę, zminimalizowania podstawowego dla rozwoju i obronności kraju przemysłu ciężkiego, zlikwidowania całych dochodowych branż przemysłowych z przemysłem stoczniowym na czele.

Ostateczne cele rabowania i niszczenia przez zachód polskiego majątku narodowego, to przejęcie przez zachodnich właścicieli prawie całej własności w Polsce. Ma temu służyć spłata polskimi lasami i ziemią bezprawnych roszczeń żydowskich wynoszących 65 miliardów dolarów, wykupienie głównie przez Niemców dalszych 5,5 miliona hektarów odłogowanej w tym celu ziemi rolnej, wykupienie przez kapitał zachodni prawie w całości pozostałych jeszcze polską własnością złóż surowcowych, przemysłu, handlu, bankowości i komunikacji, z zarezerwowaniem dla Niemiec większości kopalń węgla, Polskich Kolei Państwowych, Polskich Linii Lotniczych LOT i Poczty Polskiej pozbawionej już prawa używania godła Państwa Polskiego.

Od takich zaborczych Niemiec służalcza władza w Polsce zrzekła się należnych Polakom wielkich odszkodowań wojennych.

Ten dobiegający końca proces przejmowania przez zachód polskiego majątku narodowego, doprowadził do tego, że Polska mogąca wyżywić 80 milionów ludzi, straciła na skutek małej produkcji żywnościowej – „samowystarczalność”. Stała się rynkiem zbytu zachodnich towarów, rezerwuarem tanich surowców, ziemi i siły roboczej, kooperacyjnym dodatkiem do piątej w świecie gospodarki Niemiec, osiągającej ten poziom po przejęciu znacznej części produkcji Polski, między innymi produkcji zlikwidowanych stoczni polskich.

Dobrze o tym wiedzą eksperci polskiej władzy, pogardliwie nazywając Polskę, karłem gospodarczym, a Niemcy, tygrysem, olbrzymem gospodarczym. Potwierdzają oni związane z tym zadłużenie Polski wynoszące ponad 2 biliony złoty, głównie wobec Niemiec, które ma być spłacone zabudową miejską, złożami surowców, lasami i ziemią. Ma to ułatwić niemieckie osadnictwo w Polsce i przyłączenie do Niemiec polskich ziem odzyskanych po II wojnie światowej. 

Integracja potencjalnie bardzo bogatej Polski z rabującym i niszczącym nas zachodem, pogorszyła warunki życia Narodu Polskiego. Celowo doprowadzono w Polsce do wielkiego bezrobocia, obejmującego od 14% do 25% Polaków w wieku produkcyjnym oraz celowo wprowadzono zarobki i świadczenia socjalne na najniższym poziomie w Europie.

Dorobek materialny przeciętnego Polaka jest 4 razy mniejszy od dorobku Greka i 20 razy mniejszy od dorobku Niemca, czy Szwajcara. Przy celowo zaniżonych dochodach, zawyżono ceny żywności, leków, odzieży i budowanych mieszkań oraz opłaty mieszkaniowe. Wprowadzono także najwyższe w Unii Europejskiej opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, internet, przedszkole.

Takie ustanowione przez Unię Europejską niekorzystne warunki życia Polaków, miały wywołać i wywołały masową emigrację zarobkową, mającą wyludniać Polskę i dostarczać zachodowi brakującą tanią i dobrą siłę roboczą. Na zachód do pracy wyjechało już 6 milionów Polaków, co wydatnie zwiększyło dochodową produkcję zachodnią a zmniejszyło produkcję polską.

Masowa emigracja, brak przyrostu naturalnego i duża śmiertelność, wyludniają Polskę wyznaczoną przez Unię Europejską do przyjęcia kilku milionów ludzi z Ukrainy, Niemiec, Izraela i innych Państw Azji oraz z Afryki. Dlatego w Polsce łatwiej znajdują pracę obcokrajowcy, aniżeli Polacy zmuszani do wyjazdu za pracą na Zachód.

Spośród Polaków stale żyjących w Polsce, 6,5 miliona żyje w biedzie, 6,1 miliona żyje w nędzy poniżej minimum socjalnego, 2,7 miliona głoduje, żyjąc poniżej minimum biologicznego, 420 tysięcy żyje w grożącej śmiercią bezdomności.

Takie złe warunki życia są pogarszane chemicznym i genetycznym modyfikowaniem żywności, ograniczaniem placówek i personelu służby zdrowia oraz utrudnianiem dostępu do coraz droższego leczenia. Osłabiło to stan zdrowia Polaków, zwiększyło wskaźnik zachorowalności i śmiertelności. W ciągu 25 lat doprowadziło to 1,5 miliona Polaków do depresji i chorób psychicznych, 1,2 miliona do narkomanii, 30 tysięcy do śmierci z głodu, zimna i narkotyków, 110 tysięcy do samobójstwa.

Tylko nielicznym mieszkańcom Polski – ludziom władzy i mediów, oligarchom i innym właścicielom-wyzyskiwaczom, stworzono warunki wielkiego złodziejskiego bogacenia się kosztem okradanego Narodu Polskiego.

Mają oni służyć zachodnim mocodawcom i utrzymywać Polskę w zależności od Zachodu, posługując się kłamstwem, przekupstwem i represją.

Bolesław Tejkowski – Członek Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego

źródło – komitet.org.pl

Formularz z NeTeScPhoto credit: Diógenes 😉 via Foter.com / CC BY

Zapraszam do komentowania...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *