Czy Izrael będzie rządził całym światem ?

Izrael

Krzysztof Król przedstawił analizę proroctw biblijnych, na temat Izraela i jego władzy nad światem. Opisana przez niego wizja jest zgodna z moją obserwacją polityki i ekonomii.

Scenariusz, który został zaprezentowany jest bardzo prawdopodobny, dlatego polecam bez względu na to czy wierzysz w Boga czy nie, mocno wczytać się w poniższą analizę, aby trafnie oceniać ruchy poszczególnych mocarstw.

Objawienie 13:1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

Bestia wychodząca z morza to nic innego jak utworzenie państwa Izrael przez zebranie ludzi z różnych krańców świata. Może i woda często symbolizuje ludzi i narody. Jak widzimy liczba 10 ciągle się powtarza w tych proroctwach, co może oznaczać, że jest 10 niezależnych państw lub raczej może oznaczać wszystkie państwa gdyż liczba 10 czasem symbolizuje pełnię czyli wszystko. W posągu palce to były rozproszone państwa mające każdy częściową władzę nad ziemią. 

Daniela 2:41 To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi.

Z tych dziesięciu palców wyłoni się na przywództwo jedno państwo, które zostanie poparte przez wszystkie pozostałe państwa/rogi.

Daniela 7:7,8 … Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. 

Pojawienie się nowego rogu, pośród 10 jakie już były to nic innego jak pojawienie się państwa Izrael. Proroctwo zapowiada, że ten róg pokona/usunie/zajmie miejsce 3 rogów. To oznacza, że w najgorszym razie będzie sobie tolerował drogę siłą, czyli za pomocą wojny Izrael zdobędzie władzę i urośnie w taką potęgę, że będzie robił wrażenie większego i silniejszego niż pozostałe rogi/państwa. W najlepszym razie już to zrobił przez tajne działania, wywroty rewolucyjne w sąsiednich państwach. Wynikiem zdecydowanych działań Izraela będzie podporządkowanie się innych rogów/państw Izraelowi.

Objawienie 13:2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

Władza tej bestii, czyli Izraela nie pochodzi od Boga tylko od smoka, czyli szatana. Czy dobrze rozszyfrowałem Bestię, jako Izrael przekonamy się niebawem, gdyż kraj ten coraz mocniej zaczyna siłą militarną rozpychać się na świecie. Wskazuje też na to wiele innych proroctw i dowodów, które znaleźć można nawet w prasie izraelskiej.

(3) I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;

Głowy bestii to nie kto inny, jak opiekunowie Izraela. W historii tego państwa jest taki okres, w którym państwo to istniało tylko dlatego, że jego przedstawiciele układali się politycznie z większymi graczami. Ci więksi i silniejsi władcy byli faktycznymi królami Izraela aż do momentu, kiedy jeden z nich (Rzym) postanowił zakończyć swoja opiekę. W roku 70 ery chrześcijańskiej zburzył świątynie, a w późniejszym czasie nawet zabronił wstępu do Jeruzalem jakiemukolwiek Żydowi. To była śmiertelna rana nie dla głowy tylko dla bestii. Uleczenie nastąpiło dopiero w 1948 roku i wówczas Izrael ponownie zaistniał pod opieka angloamerykańskiej potęgi.

To jest ta sama bestia, na której siedzi Wielka Nierządnica, a o której Jan pisał, że była, już jej nie ma, ale znowu będzie. 

(4) i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? 

Raczej niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Izrael istnieje dzięki szatanowi, ale co ciekawe nawet ortodoksyjni żydzi tak uważają. Jest to przemilczane przez media, ale tysiące religijnych żydów, mimo że nie uznaje proroctw Jana to jednak zdecydowanie twierdzą, że Izrael jest narzędziem szatana. Czy z tego powodu niektórzy godzą się z tym faktem i oddają cześć szatanowi? Na pewno znajdzie się taka grupka, ale z pewności nie przyznają się do tego publicznie, bo stawiałoby to ich w złym świetle, ale każdy, kto pochwala działanie Izraela pośrednio składa hołd szatanowi. 

(5,6) A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.

Te wydarzenia z pewnością są przed nami. Już dziś Izrael spełnia uczynki swego ojca szatana, ale jeszcze udają owieczki, które nie chcą ale muszą zabijać złe wilki czyli Palestyńczyków. 

(7-10) Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!  Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

To są zapowiedzi strasznych prześladowań chrześcijan. Właściwie takie prześladowania nigdy się nie skończyły. Dziś także przyznający się do Chrystusa są zabijani, a świat na ten temat milczy. Gdyby nie internet nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli.  

Jest zmowa milczenia a kto ma władzę nad mediami ?

Obecnie islamiści ISIS ogłosili kalifat i słyną z tego, że wyjątkowo okrutnie zabijają chrześcijan. Czy ktoś słyszał, by tak samo zabijali żydów? Przecież żydzi są wszędzie a mimo to jest na ten temat cisza. Nawet nie chce im się podać z fałszowanych wiadomości na ten temat. Wiadomo za to, że lotnictwo Izraela czasem pomaga tym islamistom w walce przeciw Syrii. Są też finansowani przez Anglię i USA.

(11-13) Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 

O ile pierwszej bestii rozpoznanie nie nastręcza trudności to z drugą bestią jest trudniej. Ponieważ jest to bestia, więc nie jest to naturalne państwo powstałe z narodu. Tak jak Izrael jest sztucznym tworem państwowym i dlatego jest bestią, a nie królem to podobnie jest z drugą bestią. Może to być coś takiego jak USA, które to państwo nie powstało naturalnie, lecz całkowicie sztucznie zostało zaprojektowane przez masonerię. A może to być jakaś grupa religijna. Na obecną chwilę trudno zdecydowanie to stwierdzić Z cała pewnością ta bestia także działa z inspiracji smoka a jej celem jest uwiarygodnić pierwszą bestię, czyli Izrael, dlatego bywa nazywana prorokiem bestii. Jeśli jest to grupa religijna to dopiero się ujawni, a jeśli USA to spuszczanie ognia z nieba może oznaczać ochronę militarną. Takie cuda uwiarygodniające Izrael mogą też robić media ze swoja wszechmocną propagandą.

(14,15) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

Mamy, więc bestię, proroka bestię i teraz obraz bestii. Obraz to twór jeszcze bardziej sztuczny. Nie ma w nim życia dopóki nie otrzyma go z zewnątrz, o czym świadczy konieczność ożywienia go przez danie mu ducha. Czy obraz bestii jest antychrystem? Na to może wyglądać, ponieważ z dalszych słów wynika, że zostanie włożone dużo wysiłku w to by ludzie oddali cześć temu obrazowi. Ma, więc powstać obraz, który będzie wizytówka lub czymś reprezentującym Izrael czy może być nim Mesjasz? Kto nie uzna tego czegoś ten będzie pozbawiony praw wolnego człowieka. Najwidoczniej prorok będzie bardzo skuteczny, ponieważ dalej czytamy:

(16-18) I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wcześniejsze proroctwo Daniela mniej dokładnie mówi o Izraelu:

Daniela 7:8Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. 

Ten róg rozpychając się w końcu staje się najsilniejszy i podporządkowuje sobie inne rogi. Z tego by wynikało, że siłą Izrael przekona do współpracy pozostałe państwa na świecie. Księga Objawienia wręcz twierdzi, że ta bestia (Izrael) sama stanie się ósma potęga światową.

Objawienie 17:11-13 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 

Żaden kraj na ziemi tak łatwo nie podporządkowuje sobie inne kraje jak robi to Izrael. Polska należy do krajów, który całkowicie jest uległy wobec woli Izraela, nie dlatego, że tego chcą Polacy, ale dlatego, że tylko tacy politycy mogą w tym kraju dojść do władzy. Zdąża się, że na wezwanie rządu Izraela wszyscy polscy ministrowie jadą tam na dywanik, a polska prasa milczy na ten temat. Dowiadujemy się o tym tylko dlatego, że prasa izraelska chełpi się tym. Podobną uległość przejawia Ukraina i widzimy, że nie wychodzi jej to na dobre. Jeśli polska zostanie wciągnięta do wojny z Rosją to nie, dlatego, że zażądają tego sojusznicze USA, (choć tak to mogą przedstawiać media), lecz dlatego, że będzie to w interesie Izraela. Większość rządów na świecie już jest posłuszna Izraelowi, a pozostałe ulegną po kilku militarnych sukcesach tej nowej potęgi światowej.

Jeśli te proroctwa, o których teraz rozmawiamy mają coś wspólnego z antychrystem, to znaczy, że ten fałszywy mesjasz będzie służył interesom Izraela. Objawienie twierdzi, że kto nie uzna obrazu bestii, czyli prawdopodobnie, kto nie uzna antychrysta, ten będzie prześladowany, a to oznacza kontrole ludzi na wielką skalę. Ponieważ proroctwa zapowiadają, że początkowo bestia skutecznie będzie działać, więc nic dziwnego, że dużo osób, a zwłaszcza żydzi mogą uznać że wreszcie przyszedł ich Mesjasz, bo przecież uczyni na pewien czas Izrael potęgą światową i rzeczywiście cały świat będzie im usługiwał niczym niewolnicy Prawdopodobnie uwierzy w to także wielu chrześcijan, gdyż już dziś jest wielu takich, co czekają na wielką chwalę Izraela jakoby było to pragnieniem Boga. Czeka nas, więc wielkie zwiedzenie a ci, którzy rozpoznają, że mesjasz jest fałszywy będą tępieni fizycznie i ekonomicznie jednak ostateczne zwycięstwo należy tylko do tych, którzy nie przyjmą znamienia bestii.

Objawienie 16:1,2 Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię! I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. 

Objawienie 17:14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni. 

Krzysztof Król 

———————————–

Podsumujmy:

1 – Bestią jest Izrael, który zniszczy/pokona trzech króli i stanie się ósmym mocarstwem światowym.

2 – Prorokiem Bestii (drugą bestią) musi być kolejny twór sztucznie utworzony, który będzie popularyzował i chronił działanie Izraela. Może to być USA lub kontrolowane media.   

3 – Obrazem Bestii musi być jakaś organizacja handlu/ONZ, która będzie miała władzę rozprowadzać coś w formie chipa, albo konta elektronicznego. Może zaistnieć sytuacja, w której każdy będzie musiał posiadać konta z danymi osobowymi jak: dowód osobisty, prawo jazdy, zatrudnienie itd.

4 – Fałszywym prorokiem może być jeden z wymienionych wyżej tworów, czyli organizacja/państwo/religia. Będzie on wspierał działania Izraela.

źródło: Jeszu.pl

.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. 11 raportów/ebooków do pobrania. Teraz 1 Poziom za 25 zł => za darmo  SzokWiedzy.pl.

 Darmowe Info na Twojego Maila !

  Wpisz w poniższy formularz swoje imię, e-mail i kliknij przycisk „Uzyskaj Dostęp”, a ja będę wysyłał Ci najświeższe info o kłamstwach historycznych, sprzedawczykach polskich, zakłamanej ekonomii i wiele więcej…

Twoje dane są bezpieczne


 

7 Responses to “Czy Izrael będzie rządził całym światem ?”

 • Krzysztof on 19 sierpnia 2014

  Nie tyle chodzi o to, że Izrael będzie rządził całym światem, choć na to wychodzi, ale będzie to robił przez innych polityków, którzy mimo że będą kierowali własnymi państwami to faktycznie będą całkowicie posłuszni Izraelowi. tak właśnie mamy obecnie w Polsce gdzie Kaczyński miał podobno powiedzieć, „że nie ważne, kto będzie rządził w Polsce i tak będzie popierał Izrael”.

 • armagedon on 19 sierpnia 2014

  1) Tymi trzema królami może być: Putin, Kim Dzon i prezydent Chin, którzy nie ulegają zachodowi rządom USA i Izraela lub ktoś z państw arabskich Palestyny lub inne.
  2) To może być USA lub jakaś sekta mordująca chrzescijan podburzona przez żydów, islamskie ugrupowanie sterowane przez Izrael, tak jak Hamas by wybijać wszystkich Palestynczyków?
  3) Obraz Bestii to czipowanie ludzi od 2018 roku czipy na bezpłodnośc, do handlu, w dowodzie RIFD, paszporcie pod skórą, kod kreskowy, w Brukseli najwiekszy komputer do którego są wszystkie połaczone nosi nazwe LeBeste – czyli Bestia. Adresy i kody kreskowe zawierają cyfry 666. ONZ to twór szatana.
  3) Wielka Nierządnica już jest https://wiadomosci.wp.pl
  /kat,1356,title,Polnagie-zdjecia-z-poparciem-dla-armii-Izraela-Kontrowersyjna-akcja-w-sieci,wid,16817927,wiadomosc.html
  Promowanie wszelkich dewiacji w Izraelu, zboczeń, homoseksualizmu i innych wynaturzeń człowieka.
  4) Nawet ortodoksyjni żydzi tak uważają że Izrael to twór diabła, ukrywali syjonisci pochodzenie Hitlera przez wiele lat, że miał matke zydówkę i był asyryjskim żydem. Tak samo jak sekty masonskie w których był szkolony manipulacji nad tłumem. Też byli z pochodzenia niemieckimi żydami, pozabijali ortodoksyjnych braci, żeby nie czekać już na Mesjasza i powstało ich własne państwo Izrael. https://www.youtube.com/watch?v=Pj-6XFbbesI

 • Przemo on 19 sierpnia 2014

  co do Korei Północnej to jest tylko kukła sterowana przez USA co roku jeżdżą tam szefowie googla innych wielkich korporacji takich jak Bank światowy główny szef BP czy wielu innych to jest kraj testowy na to żeby zobaczyć jak zachowują się ludzie w typowym systemie niewolniczym

 • norton on 20 sierpnia 2014

  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/izrael-utrudnia-sledztwo-w-sprawie-oskarzen-o-popelnianie-zbrodni-wojennych
  https://przyjdzpaniejezu.pl/czy-wspolczesny-izrael-jest-wypelnieniem-proroctw-biblijnych/
  Namordowali ludzi z różnych panstw jako okupant, zobaczcie sensowne komentarze opisujące ich ludobójstwo, stali się drugimi faszystami.

 • Krzysztof on 20 sierpnia 2014

  Istnieje podejrzenie że Rosja jest podburzana przez sektę żydowską czyli przez Wielką Nierządnicę która robi w ten sposób interesy ale przy okazji denerwuje Izrael Jeśli tak jest to by tłumaczyło dlaczego Izrael zniszczy Wielką Nierządnicę czyli ta sektę kabalistów.

  Obaraz bestii ma coś wspólnego z jego czcią więc mało prawdopodobne by to było cos w rodzaju czipa czy dowodu osobistego. takie dokumenty sa od dawna obowiązkowe a czy maja taka czy inna forme to bez znaczenia. Tu chodzi o coś co trzeba będzie zrobić dobrowolnie a nie pod przymusem.

 • Robert on 20 sierpnia 2014

  Trudno tu jeszcze coś klarownie przewidzieć, ale w ten sposób łączę fakty.
  Rosja wraz z BRICS jest przeciwnikiem finansjery. Budują z Chinami nowy system monetarny, aby wykosić dolara i rządzić światem.
  Za Rosją stoją żydzi, tak samo jak za finansjerą. Tylko żydki pro rosyjskie pochodzą z Izraela, a dokładniej reprezentują sanhedryn. I to oni poprą kraje BRICS do zbudowania nowego systemu i zniszczenia finansjery. Innymi słowy żydki zniszczą żydków, a i tak żydki będą rządzić.

  Co do chipa, to na pewno musi być to związane z handlem czyli przepływem pieniądza. Bez ich „gadżetu” nie będziemy mogli handlować. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że będzie to specjalne konto bankowe czy konto/dokument od innej organizacji, które każdy chcący handlować będzie musiał zaakceptować.
  I tutaj kłaniają się alternatywne pieniądze i systemy.

 • Artur on 4 listopada 2015

  Jak dzieci szatana tu się wypowiadacie. Byłych świadków szatana rozumiem- to zmanipulowane ofiary zła, bez refleksyjne pelikany. Smutne to ale tylko trochę bo z Bogiem Abrahama Izaaka i Izraela jeszcze nikt nie wygrał. Wierze też że nie zwiedziecie zbyt wielu ludzi bo mimo że są słabi i nie posługują się logicznym myśleniem Duch Święty ich ratuje!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *